24 maja 2023

Zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz ze współorganizatorami zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 r. w Krakowie. Celem wydarzenia jest podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w proponowanych programach z zakresu bezpieczeństwa.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Termin i miejsce konferencji:

  • 12.06.2023 r.godz. 10.00 – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków. Pierwszy dzień konferencji ma charakter hybrydowy – istnieje możliwość uczestnictwa on-line.
  • 13.06.2023 r. – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja – Wydział Leśny, Aleja 29 Listopada 46, 31-425 Kraków.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja do dnia 5 czerwca 2023 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.sapsp.pl/konferencja2023.

Program konferencji wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi zostanie przesłany zainteresowanym w formie komunikatu do dnia 30 maja 2023 r. oraz umieszczony na stronie internetowej www.sapsp.pl.

Kontakt z sekretariatem konferencji:

Sekretariat Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: tel. 47 835 97 00