22 maja 2023

VII Konkurs „List do Taty”

List do taty

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych z Kielc i Powiatu Kieleckiego

Serdecznie zapraszam uczniów Waszej szkoły do wzięcia udziału w siódmej edycji konkursu „List do Taty”, który ogłosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP. Nad konkursem honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych z całej Polski w tym również z mojego okręgu senackiego. Zadaniem uczniów, którzy wezmą udział w konkursie, będzie napisanie pracy na temat  „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata (ojczym lub ojciec zastępczy)”.

Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2023 r., a następnie prace konkursowe szkoły prześlą na adres mojego biura senatorskiego. Powołane przeze mnie jury wyłoni dwadzieścia wyróżnionych prac (zostaną nagrodzone przeze mnie) oraz laureata etapu okręgowego. Spośród zwycięzców etapów okręgowych jury Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wyłoni trzy zwycięskie prace.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Senacie we wrześniu 2023 r. Zwycięzca etapu okręgowego wraz z ojcem lub innym opiekunem, będzie moim gościem podczas tej uroczystości, zaś Senat RP zapewnia wszystkim zwycięzcom etapów okręgowych atrakcje podczas pobytu w Warszawie.

Zgłoszenia szkoły do konkursu proszę przesłać mailowo do dnia 19 maja 2023 r. na adres sekretariat.biurokielce@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać nazwę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dyrektora. Po przesłaniu zgłoszenia biuro senatorskie przekaże do szkoły wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu.

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z panią Katarzyną Kawiorską tel. +48 604 720 394

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Marek Słoń