19 stycznia 2011

Uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 17 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 22. uczniom z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego.

W uroczystości udział wzięli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Szydłowska – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Jan Moskwa – Starosta Pińczowski oraz Dyrektorzy szkół, w których uczą się Stypendyści.

Część oficjalną uświetnił znakomity program artystyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Liceum.