19 maja 2023

Konferencja warsztatowa eTwinning „Kompetencje 4.0 w szkole”

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Krajowe Biuro eTwinning i Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB w Krakowie zapraszają dyrektorów i czynnych nauczycieli z przedszkoli i szkół z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, i podkarpackiego na stacjonarną, regionalną konferencję warsztatową eTwinning „Kompetencje 4.0 w szkole”.

Konferencja odbędzie się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków w dniu 2 czerwca 2023 r., w godz. 9:00 – 16:45.

Cele konferencji:

  • zapoznanie z najnowszymi trendami edukacyjnymi dot. rozwoju kompetencji 4.0 wśród uczniów;
  • prezentacja możliwości i korzyści jakie daje realizacja projektów międzynarodowych w formułach online i offline z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning i Erasmus +;
  • prezentacja ciekawych pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod tj. Design Thinking, Scrum na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych;
  • poznanie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z Internetu;

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 maja 2023 r. https://konf- krakow-2023.webankieta.pl/  Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt & rekrutacja: jolanta.gradowska@frse.org.pl

Więcej informacji: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/konferencja-kompetencje-4k-w-szkole.