18 maja 2023

Zaproszenie ORE do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów  TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym przygotowanie nowej generacji uczniów do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Strona projektu:
https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/

Aby wziąć udział w szkoleniach należy wybrać odpowiednią placówkę i skontaktować się z nią:
https://www.ore.edu.pl/2023/05/granty-realizowane-w-ramach-otwartego-konkursu-grantowego/

Szkolenia są bezpłatne.

Dodatkowo kontakt: pdnibp@ore.edu.pl
Osoba do kontaktu: Magdalena Brewczyńska – magdalena.brewczynska@ore.edu.pl