18 maja 2023

Podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki”

W dniu 17 maja 2023 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się podsumowanie II edycji projektu „Matematyka bez poprawki”, który powstał z inicjatywy Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i był realizowany we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach oraz Fundacją Empiria i Wiedza.

Ten innowacyjny projekt miał na celu poprawę rozumienia i stosowania przez uczniów podstawowych pojęć matematycznych i algorytmów, podniesienie ich poziomu umiejętności matematycznych, poprawa sprawności rachunkowych, utrwalenie wiadomości. W trakcie realizacji przedsięwzięcia uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym otrzymali kompleksowe wsparcie od nauczycieli.

Udział w projekcie był dla uczniów bezpłatny, jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie świętokrzyskim. W ciągu 6 miesięcy tj. od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. uczniowie z 54 szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego pracowali w 11 powiatach z nauczycielami matematyki realizując dodatkowe zadania maturalne przygotowane przez zespół koordynatorów projektu Pana Pawła Dziubę oraz Panią Annę Wójcik.

W podsumowaniu projektu „Matematyka bez poprawki” uczestniczyli przedstawicie organów prowadzących, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych. Spotkanie otworzył inicjator projektu, Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty odnosząc się do przesłanek, które kierowały potrzebą realizacji projektu, czyli zdawalnością egzaminu maturalnego z matematyki w województwie świętokrzyskim. Następnie Pan prof. Zbigniew Koruba Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej, jako uczelni przygotowującej do pracy w zawodach przyszłościowych.

W dalszej części spotkania dokonano podsumowania projektu, przedstawiając dane liczbowe dotyczące realizacji poszczególnych działań. Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Panią Beatą Niziołek Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii wręczyli podziękowania oraz zbiory zadań z matematyki nauczycielom zaangażowanym w projekt.

Medialne echa wydarzenia: