18 maja 2023

Konferencja branżowa pn. Współpraca szkół branżowych z pracodawcami

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

w dniu 22.05.2023r. o godz.09:00 odbędzie się otwarcie cyklu konferencji branżowych (branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, górniczo-wiertnicza, metalurgiczna, ceramiczno-szklarska, chemiczna).

Wydarzenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty oraz doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

  1. Promocja szkolnictwa branżowego.
  2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
  3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji.

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6903

Zapraszamy do udziału

Osoby do kontaktu: Magdalena Mrozkowiak, tel.345 37 00 w. 205, magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl,

Anna Jaworska, tel. 22 345 37 00 w. 215, anna.jaworska@ore.edu.pl

Marta Koch-Kozioł 22 345 37 13 marta.koch-koziol@ore.edu.pl