17 maja 2023

XX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – informacja ze spotkania z młodzieżą

Rozmowa z policjantami na scenie teatru.

16 maja 2023 r. w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach gościła młodzież VII i VIII klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie realizowane było w drugim dniu oficjalnych obchodów XX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, których hasło przewodnie brzmi „Zdrowa rodzina – zdrowe dziecko”.

Uczestników debaty przywitał Pan Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, który w nawiązaniu do tytułu spektaklu tajemniczo zapytał młodzież „jaka jest kobieta?”. Podkreślił, że więzi rówieśnicze i międzypokoleniowe, rola członków rodziny, zrozumienie i dobre relacje odgrywają w życiu najważniejszą rolę.

Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wielu gości, dla których niezwykle ważna jest rola rodziny i możliwość jej wspierania: Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, ks. dr Andrzej Drapała – prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Pani Renata Wicha – Wiceprezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Pani Małgorzata Lubczyńska – dyrektor Działu Leczniczego w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, Pan Piotr Krzemiński – kierownik Klubu Wolna Strefa w Kielcach, Pani Adrianna Picheta terapeutka środowiskowa w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, komisarz Pan Jarosław Borowski, komisarz Pani Sylwia Sobczyńska i aspirant sztabowy Pani Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl teatralny pt. „Portret Kobiety” w wykonaniu Teatru Lustro z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Ukazujący dzień z życia kobiety i jej rodziny, trudności w relacjach i możliwe ich konsekwencje.

Relacje międzyludzkie – temat przewodni spektaklu był punktem wyjścia do przeprowadzenia dyskusji panelowej, w której udział wzięła młodzież, odtwórcy głównych ról i zaproszeni goście policjanci z wydziału prewencji i specjaliści z zakresu terapii młodzieży i rodzin. Rozważano poruszony w spektaklu problem złych relacji rodzinnych i jego wpływu na zachowania dziecka. Na pytanie, czy młodzież, która ma zapewnione warunki do nauki może mieć jakieś problemy, odpowiedź była jedna – tak. Uczestnicy debaty w toku dyskusji mówili o doświadczeniach związanych ze wspieraniem dzieci, młodzieży i rodzin w pokonywaniu kryzysu rodzinnego, roli rodziny, wskazywali rozwiązania wspierające rozwój młodzieży oraz potrzebę jej aktywizacji. Młodzież, w roli odtwórców głównych postaci, wskazała jakie emocje im towarzyszyły w odgrywaniu ról. Uczniowie podkreślili rolę dobrych kontaktów rodzinnych, szczerość, otwartość, zrozumienie i poszanowanie godności drugiego człowieka. Puentą spotkania było słowo „dziękuję”, które w życiu codziennym może mieć wymiar magiczny.

Kończąc spotkanie i debatę Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwrócił się do młodzieży z zapewnieniem, że nie pozostaje sama ze swoimi problemami i trudnościami. Pierwsza pomoc powinna płynąć z rodziny, ale jeżeli nie jest to możliwe, należy zwracać się o pomoc do instytucji i specjalistów zajmujących się wsparciem w trudnych sytuacjach. Pan Kurator podziękował aktorom za przygotowanie spektaklu, zaproszonym gościom i specjalistom za udział w dyskusji, a młodzieży za przybycie na spotkanie.

Medialne echa wydarzenia:

Rozmowa z policjantami na scenie teatru.
Na scenie przemawia Wojewoda Świętokrzyski
Na scenie przemawia Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń
Sala kinowa, miejsca zajęte przez młodzież i dorosłych
Sala kinowa , obserwatorzy klaszczą
Scena, występ młodzieży, na pierwszym planie siedzi uczeń za nim stoi grupa młodzieży
Scena w rzędzie ustawiona młodzież – zakończenie występu
Na sofie i dwóch krzesłach siedzą trzy dziewczyny i jeden chłopiec, na fotelu kobieta prowadząca wywiad
Przemawia Świętokrzyski Kurator Oświaty. Pbok w rzędzie stoi młodzież
Przemawia Świętokrzyski Kurator Oświaty. Obok w rzędzie stoi młodzież z upominkami. Szerszy plan.
Na scenie występuje grupa młodzieży dziewcząt i chłopców, w tle sofa, fotel i stolik.
Na scenie , na krzesłach siedzi kobieta i mężczyzna. Za nimi stoją młodzi ludzie