16 maja 2023

Zaproszenie dla nauczycieli realizujących przedmiot Edukacja dla Bezpieczeństwa na specjalistyczne szkolenie proobronne

Szkolenie stanowi kontynuację działań w ramach projektu realizowanego w roku 2022 pn.: „MY MŁODE POKOLENIE – TOBIE OJCZYZNO!!! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych”

Termin: 7 czerwca 2023 r. godz. 9:00 – 14:00

Miejsce: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300.

Wymagania: brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obywatelstwo polskie. Dodatkowo w dniu szkolenia każdy zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Katarzyną Banasik 508 803 111.

 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszenia na szkolenie – brak wolnych miejsc

 CELE SZKOLENIA:

Przybliżenie problematyki przysposobienia obronnego, nauka podstawowych umiejętności wojskowych m.in. obsługa broni, strzelanie, walka wręcz, taktyka, przetrwanie w trudnych warunkach – w związku ze zmianą podstawy programowej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

PROGRAM

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Przywitanie gości. Omówienie celów szkolenia.
10:00 – 14:00 Realizacja szkolenia przez żołnierzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach Kształtowanie społecznej świadomości o prawach i obowiązkach obywateli wobec ojczyzny. Zasady współdziałania
w przypadku mobilizacji wojskowej. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, strzelanie, walka wręcz w bliskim kontakcie, zasady udzielania I pomocy przedmedycznej na polu walki, procedury postępowania w przypadku znalezienia granatu czy innych materiałów wybuchowych, podstawy przetrwania (SERE), zasady organizacji bezpiecznego schronienia w przypadku ataku uzbrojonego napastnika, ostrzału czy innego kryzysu.
Zakończenie szkolenia