15 maja 2023

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Informacje na temat placówek prowadzących szkolenia:

Uczestnik szkoleń otrzyma:

  • dostęp do największej bazy zasobów edukacyjnych zgromadzonych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej,
  • możliwość doskonalenia kompetencji z najbardziej doświadczonymi trenerami w obszarze edukacji zdalnej i cyfrowej,
  • możliwość pracy nad rozwijaniem krytycznego i analitycznego myślenia uczniów, kreatywności, innowacyjności, aktywnego uczenia się i strategii uczenia się, projektowania zajęć z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych  (TIK),
  • możliwość zapoznania się z pakietem nowych narzędzi i zasobów  TIK; informacje na temat rozwiązań wykorzystywanych do współpracy cyfrowej oraz budowania potrzeby prywatności i bezpieczeństwa w Internecie.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tym samym przygotowanie nowej generacji uczniów do funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Strona projektu:

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy wybrać odpowiednią placówkę i skontaktować się z nią:

Szkolenia są bezpłatne. Dodatkowo kontakt: pdnibp@ore.edu.pl