11 maja 2023

IPN: Zaproszenie na promocję książki „Nasza broń to karta wyborcza”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Kielcach serdecznie zapraszają na promocję publikacji „Nasza broń to karta wyborcza”. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945–1949 autorstwa dr Marzeny Grosickiej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ulicy Warszawskiej 5 w Kielcach. Wstęp wolny.

W dyskusji udział wezmą: dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Marzena Grosicka, kierownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach.

Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce toczyła się ostra walka polityczna. Władzę usiłowali przejąć komuniści, którzy za pomocą terroru i masowych represji tłamsili niepodległościowe dążenia Polaków. Społeczeństwo poparło jednak opozycję – Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego stanął Stanisław Mikołajczyk. Przedstawiciele wielu różnych środowisk uwierzyli, że w wolnych i nieskrępowanych wyborach PSL jest w stanie zwyciężyć. To karta wyborcza miała sprawić, że Polska odzyska suwerenność i stanie się państwem demokratycznym. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu represji bezwzględnie zwalczali opozycję. Dochodziło do zastraszania działaczy PSL, pobić, podrzucania broni, bezpodstawnych aresztów, a nawet skrytobójczych mordów politycznych.

PSL na Kielecczyźnie, liczące wiosną 1946 r. ponad 60 tys. osób, należało do najsilniejszych organizacji wojewódzkich w kraju. Uderzenie w struktury Stronnictwa było na tym terenie bardzo mocne. To właśnie w województwie kieleckim w maju 1946 r. miał miejsce pierwszy w Polsce przypadek zawieszenia działalności całego Zarządu Powiatowego PSL (we Włoszczowie), a kilka miesięcy później unieważniono najwięcej  kręgowych list wyborczych tej partii w skali całego kraju. Zdecydowana większość mieszkańców województwa kieleckiego 19 stycznia 1947 r. nie mogła zagłosować na opozycję. Wybory zostały sfałszowane. W wyniku dalszych represji PSL stopniowo traciło swoje wpływy. Władzę przejmowali komuniści. Karta wyborcza okazała się bronią zbyt słabą w starciu z machiną totalitaryzmu.