9 maja 2023

Ankieta ŚCDN diagnozująca potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Dyrektorzy,
Szanowni Nauczyciele,

Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety diagnozującej Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. Wyniki badania posłużą do tworzenia nowej oferty zgodnej z Państwo oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje około siedmiu minut.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/862riH8xvk

Dziękujemy bardzo.
Dyrekcja i pracownicy ŚCDN w Kielcach