12 stycznia 2011

Komunikat w sprawie programu „Radosna szkoła”

Organy prowadzące szkoły
objęte rządowym programem „Radosna szkoła” w 2010 roku

W związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Kraka – Dyrektora Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego o nadesłanie danych dotyczących realizacji programu „Radosna szkoła” w 2010 roku, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie wypełnionej tabeli w formie elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego br. (nr tel. kontaktowego: 041-342-19-06).

Z poważaniem,
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Lucjan Pietrzczyk