8 maja 2023

Sukces uczennicy Roksany Kołbuc w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym

W dniu 5 maja 2023 roku w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przeprowadzony został finałowy trzeci etap II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego, podczas którego mowę sądową, doradczą lub popisową wygłosiło 20 uczniów z jedenastu województw.

Zespół oceniający w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Sagan, członkowie – dr hab. Maria Gondek prof. KUL, dr hab. Agata Seweryn prof. KUL, dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki prof. KUL, Marek Torbicz wyłonił troje laureatów konkursu wśród których znalazła się uczennica Roksana Kołbuc ze Szkoły Podstawowej im.
Batalionów Chłopskich w Łagowie. Uczennica wygłosiła mowę sądową – obronę Jacka Soplicy, za którą otrzymała 14 punktów na 15 pkt. możliwych do zdobycia.

Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek wręczył nagrody i podziękowania uczestnikom konkursu podczas Gali Finałowej zorganizowanej w Lublinie, a udział w niej wziął także Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik.

Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz kuratorami oświaty. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu!

Zdjęcia: MEiN, KO w Lublinie