5 maja 2023

XX Świętokrzyskie Dni Profilaktyki – spektakl i debata dla  młodzieży

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszam uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na spektakl teatralny i debatę z udziałem młodzieży i zaproszonych gości organizowane w ramach XX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

Wydarzenie odbędzie się 16 maja 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2).

W pierwszej części zaprezentowany zostanie spektakl profilaktyczny pt. „Portret Kobiety” przygotowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, który przedstawia jeden dzień z życia kobiety, jej rolę w życiu domowym, społecznym i zawodowym. Myśl przewodnia sztuki będzie punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą i specjalistami na temat budowania relacji społecznych i niesienia młodym ludziom wsparcia w pokonywaniu trudności.

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tym wydarzeniu profilaktycznym.

Wszystkich chętnych proszę o potwierdzenie udziału w przedsięwzięciu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 12 maja 2023 r.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik