4 maja 2023

Ogólnopolska konferencja online „Język łączy czy dzieli – jak budować relacje z młodym pokoleniem?”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, pedagogów, psychologów, nauczycieli i inne zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskiej konferencji online na temat Język łączy czy dzieli – jak budować relacje z młodym pokoleniem?

Konferencja odbędzie się 23 maja 2023 r. w godz. 14.00–17.00 na platformie MS Teams.

W programie przewidziano wystąpienia:

 • prof. dr. hab. Romana Lepperta z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • prof. dr. hab. Jarosława Płuciennika z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • dr hab. Joanny Senderskiej – prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • mgr Moniki Wdowińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Marty Szymczyk – „Nieszablonowej Pedagożki”,
 • Iwony Sosnowskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 182 w Łodzi,
 • Bartłomieja Rosiaka – nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi.

Na spotkaniu będą poruszane tematy:

 • wielojęzyczności i polifonii w kontekście komunikacji,
 • porozumiewaniu się młodego pokolenia i z młodym pokoleniem,
 • budowaniu relacji,
 • przełamywaniu barier międzypokoleniowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną do 19 maja 2023. 

Link do rejestracji: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/73620