24 kwietnia 2023

„Kamera … akcja!” Konkurs Eurodesk Polska

Eurodesk Polska zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym konkursie „Kamera … akcja!”. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych 90-sekundowych filmów prezentujących w jaki sposób informacja uzyskana w wyniku działalności Eurodesk Polska przyczyniła się do podjęcia aktywności przez jej odbiorcę. Konkurs jest skierowany do beneficjentów programów, studentów, praktykantów i stypendystów, wolontariuszy oraz uczestników wydarzeń, projektów, wymian młodzieży, konkursów.

Przez działalność informacyjną Eurodesk Polska należy rozumieć:

  • treści opublikowane na stronie www.eurodesk.pl, w mediach społecznościowych i newsletterach;
  • odpowiedzi na pytania zadane konsultantom z krajowych, regionalnych i lokalnych punktów sieci Eurodesk Polska – mailowo, telefonicznie, bezpośrednio;
  • publikacje wydawane przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska;
  • prowadzenie eurolekcji, szkoleń, warsztatów i gier;
  • udział przedstawicieli sieci Eurodesk Polska w wydarzeniach o charakterze informacyjnym i młodzieżowym (seminaria, konferencje, targi, festiwale, wydarzenia, plenerowe);
  • inne informacje udzielone w jakiejkolwiek innej formie (pisemnej, ustnej) przez pracowników Krajowego Biuro Eurodesk Polska oraz pracowników i wolontariuszy organizacji należących do sieci Eurodesk Polska.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja 2023 r., do godziny 12:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 czerwca 2023 r. na stronie www.eurodesk.pl

Więcej informacji: Konkurs „Kamera … akcja!”