21 kwietnia 2023

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i Luksemburgu (Luksemburg II)

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na następujące stanowiska w Szkołach Europejskich:

  1. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
  2. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I),
  3. nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  4. nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  5. nauczyciela języka polskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  6. nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  7. nauczyciela biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  8. nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  9. nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I),
  10. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I).

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 12 maja 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe wymagania dla kandydatów są podane w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-w-szkole-europejskiej-w-brukseli-bruksela-i-i-luksemburgu-luksemburg-ii