21 kwietnia 2023

Indeks Start2Star – stypendium dla maturzystów

Rozpoczęła się rekrutacja do 16. edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia.

Spośród kandydatów zostanie wyłonionych czternastu finalistów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Kwota ta pozwoli pokryć koszty kształcenia i zakwaterowania, ale także umożliwi rozwój zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: link do strony