21 kwietnia 2023

Nabór do Zespołu Ambasadorów programu Europass & Euroguidance

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza nabór do Zespołu Ambasadorów programu Europass & Euroguidance.

EUROGUIDANCE jest inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodków informacyjnych i zasobów dedykowaną poradnictwu zawodowemu. Celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat międzynarodowej mobilności związanej z kształceniem, szkoleniami i aktywnością zawodową w Europie oraz planowania i zarządzania karierą zawodową przez całe życie.

EUROPASS jest inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą obywatelom Europy skuteczną prezentację umiejętności i doświadczenia zawodowego, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku edukacji i pracy.

Link do zapytania ofertowego Biuletynu Informacji Publicznej FRSE: https://tiny.pl/wvftq