19 kwietnia 2023

Konkurs filmowy „Opowiadamy historie”

Konkurs polega on na przygotowaniu materiału filmowego – minimum 15 minut, maksimum 45 minut, zrealizowanego w dowolnej technologii i na dowolnym sprzęcie, spełniającego wymagania pozwalające na umieszczenie i odtwarzanie w serwisie YouTube.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Ułani Króla Jana. Prace należy dostarczyć na adres organizatora do 2 czerwca 2023 r.

Uczestnik do konkursu może zgłosić jeden utwór, w każdej z dwóch kategorii:

  • a) postacie lub wydarzenia z historii Polski z okresu od jej powstawania do 31 sierpnia 1939 roku;
  • b) postacie lub wydarzenia z terenów należących niegdyś do historycznej ziemi przemyskiej lub ziemi sanockiej z okresu od początków polskiej państwowości do 31 sierpnia 1939 roku.

Szczegółowe informacje: Konkurs filmowy „Opowiadamy historie”