17 kwietnia 2023

Projekt „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli (pedagogów, psychologów) zatrudnionych w Państwa szkole.

Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W szkoleniach mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia w roku 2023 zostały zaplanowane w następujących terminach:

 • Dla szkół z Województwa Dolnośląskiego 14-15.04.2023,
 • Dla szkół z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14-15.04.2023,
 • Dla szkół z Województwa Lubelskiego 29-30.09.2023,
 • Dla szkół z Województwa Lubuskiego 24-25.11.2023,
 • Dla szkół z Województwa Łódzkiego 22-23.09.2023,
 • Dla szkół z Województwa Małopolskiego 19-20.05.2023,
 • Dla szkół z Województwa Mazowieckiego 12-13.05.2023,
 • Dla szkół z Województwa Opolskiego 08-09.09.2023,
 • Dla szkół z Województwa Podkarpackiego 01-02.12.2023,
 • Dla szkół z Województwa Podlaskiego 15-16.09.2023,
 • Dla szkół z Województwa Pomorskiego 02-03.06.2023,
 • Dla szkół z Województwa Śląskiego 17-18.11.2023,
 • Dla szkół z Województwa Świętokrzyskiego 20-21.10.2023,
 • Dla szkół z Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16-17.06.2023,
 • Dla szkół z Województwa Wielkopolskiego 27-28.10.2023,
 • Dla szkół z Województwa Zachodniopomorskiego 06-07.10.2023

Szkoły, które zgłoszą się do udziału, w projekcie otrzymają:

 • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej,
 • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu.

Informacje na temat programu Unpugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged” na stronie internetowej poświęconej projektowi: https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/

Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać także pod numerem telefonu 665 295 297.