13 kwietnia 2023

ORE placówka MEiN zaprasza na szkolenie e-learningowe nt. „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie e-learningowe „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”. IV edycja.

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Cele szczegółowe:
• Przygotowanie dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia i pracowników placówek doskonalenia do podjęcia w szkołach działań dla tworzenia własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
• Podnoszenie kompetencji oraz zwiększenie umiejętności w zakresie diagnozowania, planowania oraz ewaluacji działań podejmowanych w szkołach na bazie modelu szkoły promującej zdrowie.
• Ustalenie etapów prac oraz zakresu działań, jakie szkoły mogą prowadzić w ramach polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb).
• Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu ciała u dziecka i nastolatka.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie learningowej ORE (https://e-kursy.ore.edu.pl) w terminie 24 kwietnia do 31 maja 2023 r. Rekrutacja jest możliwa do 26 maja 2023 r. Link do zapisu https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6796.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w żadnej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria, otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.