12 kwietnia 2023

Konkursy dla uczniów Polskiej Akademii Nauk

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk organizuje dwa konkursy dla uczniów o tematyce nauk o Ziemi.

Pierwszy konkurs „Fascynująca Ziemia” skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematycznoprzyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu typu short dotyczącego wybranego zjawiska, które badają geofizycy. Film może dotyczyć na przykład ekstremalnych zjawisk pogodowych, trzęsień ziemi, powodzi, występowania zorzy polarnych, zanieczyszczeń powietrza itp. Materiał nie może być dłuższy niż 60 sekund.

Jeden uczeń może przygotować tylko jedno zadanie konkursowe. Nie ma ograniczenia liczby zadań konkursowych zgłaszanych z tej samej szkoły. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel przez formularz online.

Nagrodą główną w konkursie jest udział w 3-dniowym Obozie Naukowym do Instytutu Geofizyki PAN i obserwatoriów geofizycznych w Świdrze i Belsku, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców, oraz do 6 wyróżnień.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: https://www.igf.edu.pl/konkurs-2.php

Drugi konkurs „Co robi geofizyk?” skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematycznoprzyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu dotyczącego pracy naukowców z dziedziny geofizyki i przesłanie go do 4.05.2023 r. Film może dotyczyć w szczególności zagadnień z zakresu fizyki atmosfery, sejsmicznych badań litosfery, geofizyki teoretycznej, hydrologii i hydrodynamiki, magnetyzmu ziemskiego, badań polarnych i morskich.

W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub grupy dwuosobowe.

Nagrodą główną w konkursie jest udział w 3-dniowym Obozie Naukowym do Instytutu Geofizyki PAN i obserwatoriów geofizycznych w Świdrze i Belsku, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców, oraz do 10 wyróżnień.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wzory oświadczeń dostępne są na stronie: https://www.igf.edu.pl/konkurs.php