11 kwietnia 2023

Konkurs Filmowy na symulację mediacji rówieśniczej – „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele i Uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie Filmowym na symulację mediacji rówieśniczej – „M jak mediacja = (komu?)nikacja w szkole”.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest:

  1. Promocja idei mediacji i konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży.
  2. Uwrażliwienie na kwestie porozumienia bez przemocy.
  3. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.
  4. Przełamywanie barier w kontaktach z rówieśnikami i lepsze porozumiewanie się.
  5. Zachęcenie uczniów do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych do celów edukacyjnych oraz rozbudzenie kreatywności.

Każda ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych może zgłosić jedną „Grupę mediacyjną”, która przygotuje film zawierający symulację mediacji rówieśniczej. Grupy  Mediacyjne mogą liczyć od 3 do 5 uczniów. Pracą każdej drużyny kieruje opiekun, będący nauczycielem uczniów z danej grupy.

Szkoły, które zamierzają wziąć udział w konkursie, proszone są o wypełnienie zgłoszenia za pomocą linku:

formularz zgłoszeniowy

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy przesłać w formie elektronicznej wg wskazówek zawartych w regulaminie.
Termin dostarczania prac konkursowych: do 23 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Koordynatorami Konkursu z ramienia  Kuratorium Oświaty w Kielcach są:
Aneta Drypa – telefon 15 832-04-54, e-mail: aneta.drypa@kuratorium.kielce.pl
Irena Soberaj – telefon 41 350 12 10, e-mail:  irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl
Elżbieta Szczęsna-Kusak – telefon 500015455, e-mail: elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2023-04-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 101 KB
Załącznik nr 1
Data: 2023-04-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 2
Data: 2023-04-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 122 KB
Załącznik nr 3
Data: 2023-04-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 95 KB