26 marca 2024

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Łukasza Uniejewskiego

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach zapraszają uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego realizowanym pod patronatem Starosty Włoszczowskiego.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: 1-lo.pl/wykaz-olimpiad-i-konkursow.