11 kwietnia 2023

Zaproszenie na Forum Metodyczne dla Nauczycieli

Akademia WSB zaprasza na Forum Metodyczne dla Nauczycieli. Wydarzenie jest certyfikowane i odbędzie się w dniach 15 i 16 kwietnia 2023 r w Audytorium Maximum.

Celem Forum jest wymiana myśli naukowej i doświadczeń związanych z edukacją, w tym praktycznych rozwiązań m.in. z zakresu dydaktyki, neurodydaktyki, terapii pedagogicznej czy edukacji włączającej. Podczas wydarzenia poruszane będą takie zagadnienia jak:

  • możliwości edukacji przyszłości,
  • matematyka w działaniu – rozwijanie myślenia matematycznego małego dziecka,
  • jak uczyć, żeby wspomagać rozwój kompetencji przyszłości.

Szczegóły wydarzenia oraz link do rejestracji znajdują się na stronie: https://wsb.edu.pl/forum-metodyczne/rejestracja (możliwość udziału stacjonarnie lub on line).