11 kwietnia 2023

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: Dziecko w kryzysie

Szanowni  Państwo

Kuratorium Oświaty wraz ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych nt.: Dziecko w kryzysie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r. w godz. 9.00-13.00. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza on-line. W przedmiotowym szkoleniu może uczestniczyć 25 osób (1 nauczyciel
z placówki).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym fakcie poinformowane do  28 kwietnia 2023 r. drogą e-mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela starszy wizytator Pan Łukasz Maj,

e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl; tel.: 41 342 16 43 .

Uwaga:

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania bez podania przyczyny.

Formularz on-line – brak wolnych miejsc