5 kwietnia 2023

Szkolenie w formule warsztatów: „Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniu w formule warsztatów„Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie innowacyjnych metod pracy wspierających rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych.

Termin: 14–28.04.2023

  1. Warsztat 1 – 14.04.2023 r. g. 9.30-11.00
  2. Warsztat 2 – 21.04.2023 r. g. 9.30-11.00
  3. Warsztat 3 – 28.04.2023 r. g. 9.30-11.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Szczegóły, zapisy oraz programy szkoleń dostępne na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6838