3 kwietnia 2023

Finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

31 marca 2023 r. odbył się III etap – centralny Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Corocznym organizatorem wydarzenia jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 169 uczniów. Do ścisłego finału (centralnego) przeszło 36 osób, w tym dwoje uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej:

  • Piotr Werens, klasa II c,
  • Amelia Sieczka, klasa II a.

Uczestnicy rozgrywek finałowych musieli wykazać się wiedzą z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Po zaciętych trwających 10 rund eliminacjach (3-godziny) do ścisłego finału przeszło sześciu uczestników, w tym uczeń skarżyskiego liceum Piotr Werens. Każdy z sześciu finalistów na koniec wygłaszał mowę końcową, wybierając rolę obrońcy lub oskarżyciela. Piotr Werens wystąpił w roli prokuratora w postępowaniu karnym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wręczył Dyplom Finalisty i pogratulował Piotrowi ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą.