25 listopada 2010

Informacja o miejscu II etapu Konkursu Języka Rosyjskiego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że II etap Konkursu Języka Rosyjskiego odbędzie się dla wszystkich uczestników w dniu 30 listopada 2010 r. o godzinie 13.30 w Gimnazjum nr 1 w Kielcach ul. Zimna 16.

Przewodniczacą Komisji Konkursowej jest p. Wiesława Grosicka.