29 marca 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiaty sandomierski, opatowski i ostrowiecki

27 marca 2023 roku w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie
w ramach organizowanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, Starosta Opatowski – Pan Tomasz Staniek, Zastępca Burmistrza Opatowa – Pan Marcin Słapek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pani Beata Niziołek, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Pan Mariusz Łata oraz Dyrektor Opatowskiego Ośrodka Kultury – Pani Longina Ordon.

W czasie spotkania z ofertą edukacyjną 19 szkół ponadpodstawowych z terenu 3 powiatów (sandomierskiego, opatowskiego i ostrowieckiego) zapoznało się blisko 300 uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pani Aneta Drypa i Pan Robert Filipczak poprowadzili debatę uczniowską pt. „Trafny wybór szkoły – klucz do Twojej przyszłej kariery!” w czasie której uczniowie wyrazili i argumentowali swoje opinie na temat wyboru dalszej drogi kształcenia. Młodzież została również zapoznana z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego pod koniec lutego bieżącego roku wśród prawie
6 tysięcy uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Organizatorzy Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych życzą młodzieży dokonania przemyślanych
i trafnych wyborów szkół ponadpodstawowych. Wyrażają także duże słowa uznania i podziękowania wszystkim uczestnikom spotkania, w tym Dyrekcji i pracownikom Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz Panu Piotrowi Cybuli – Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie i Panu Krzysztofowi Wadze – informatykowi
z tej placówki za pomoc w realizacji wydarzenia.

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420