28 marca 2023

Zaproszenie na Giełdę Szkół Ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych miasta Kielce. Wydarzenie z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Kielce odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego „CK Technik” w Kielcach, ul. Łódzka 200. Podjęte przedsięwzięcie to działanie wynikające z wdrażanego Systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w województwie świętokrzyskim, którego opracowanie stanowi odpowiedź na wzrastającą świadomość potrzeby instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej pomocy uczniom w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wiodących firm i instytucji świadczących swoje usługi na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Informacje dotyczące przebiegu Giełdy Szkół Ponadpodstawowych dostępne są na stronie: https://ckz.kielce.eu/aktualnosci/21032023/kielecka-gielda-szkol-w-centrum-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawicznego