22 listopada 2010

Wykaz osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Języka Niemieckiego

Przedstawiamy Państwu nową listę osób, która przeszła do drugiego etapu Konkursu Języka Niemieckiego.

Na liście zamieszczonej wcześniej, znalazły sie osoby, które nie spełniały kryterium 60%.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zwraca sie z prośbą do przedstawicieli Szkolnych Komisji Konkursowych o wpisywanie do sprawozdawczego arkusza on-line, tylko te dzieci które uzyskały 60% z całej możliwej ilości punktów do uzyskania na I etapie i 70% na II etapie. Tak pisze równiez w instrukcji przy wypełnianiu arkusza on-line.