28 marca 2023

Szkolenie pocztów sztandarowych podsumowanie – II edycja

W dniu 24.03.2023  r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyło się szkolenie dla opiekunów pocztów sztandarowych. Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która podkreśliła ważność pocztu sztandarowego w placówce oświatowej oraz wskazała na rangę ceremoniału szkolnego. Następnie Pan Robert Mazur, Pan Mariusz Kowalski członkowie Kieleckiego Ochotniczego szwadronu Kawalerii im.13. Pułku Ułanów Wileńskich przedstawili informacje dotyczące:

  • organizacji pocztu sztandarowego,
  • zachowania pocztu podczas uroczystości,
  • ubioru pocztu sztandarowego
  • zasad wydawania komend,
  • poruszania się ze sztandarem,
  • najczęściej popełniane błędów podczas uroczystości.

W dniu 27.03.2023 r. w hali Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach odbyło się szkolenie dla szkolnych pocztów sztandarowych z terenu województwa świętokrzyskiego. W szkoleniu wzięło udział 15 szkół podstawowych oraz 1 szkoła ponadpodstawowa z terenu woj. świętokrzyskiego. Spotkanie poprowadzili Pan Robert Mazur, Pan Mariusz Kowalski członkowie Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im.13. Pułku Ułanów Wileńskich. Podczas szkolenia uczniowie zapoznali się z praktycznymi aspektami pocztu sztandarowego oraz przećwiczyli prawidłowe wykonywanie komend.

W załączeniu prezentacja dotyczącą pocztu sztandarowego.

Załączniki

prezentacja poczty sztandarowe
Data: 2023-03-28, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB