19 listopada 2010

Komunikat w sprawie Konkursu Języka Polskiego

Etap 0 nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak nauczyciele uznają, że jest potrzebny, mogą go przeprowadzić w szkołach.

Jolanta Kukińska
Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego