24 marca 2023

Szkolenie dla osób organizujących i animujących polsko-niemieckie oraz trójstronne projekty wymiany młodzieży – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

23 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach odbyło się szkolenie pt. „Zarządzanie projektem: pierwsze kroki w wymianie młodzieży” zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). W szkoleniu wzięło udział 21 dyrektorów oraz nauczycieli świętokrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych.

Szkolących się dyrektorów i nauczycieli odwiedził Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Pan Kurator nawiązał do idei wielokulturowości i szans jakimi są dla młodzieży wymiany szkolne a także podkreślił, iż dzięki inicjatywie szkół w zakresie współpracy międzynarodowej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, zdobywają wiedzę na temat kultury innych krajów ale też uczą się pracować w międzynarodowym otoczeniu.

Szkolenie prowadziła Pani Marta Brzezińska-Hubert – trenerka Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W czasie pracy warsztatowej ujęto następujące zagadnienia:

  • etapy/cykl projektu (typowego dla wymiany)
  • pomysły na temat i metody
  • podział ról w partnerstwie
  • włączanie młodzieży
  • ewaluacja
  • finansowanie wymiany
  • pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia (nie tylko finansowego)
  • co i jak wspiera PNWM

Dzięki formie warsztatowej i praktycznym przykładom z zakresu organizacji wymian młodzieżowych, uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni w stosowną wiedzę w powyższym zakresie, która może się okazać pomocna w perspektywie organizacji współpracy międzynarodowej w przyszłości.

Więcej informacji nt. oferty projektowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży skierowanej do szkół i placówek oświatowych znajdą Państwo na stronie organizacji: PNWM