9 listopada 2010

Klucz odpowiedzi konkursu przedmiotowego języka angielskiego (I etap)

Komisja konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego przedstawia klucz odpowiedzi z I etapu Konkursu Języka Angielskiego.

Prosimy o powtórne sprawdzenie prac i przesłanie arkuszem on-line do Komisji. Jeżeli wyniki były przesłane wcześniej, to proszę przy powtórnym przesyłaniu w pytaniu dotyczącym etapu wybrać opcję „I etap poprawiony”.

Wojewódzka Komisja Konkursowa