7 listopada 2010

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

4 listopada 2010 r. 70 najlepszych uczniów odebrało z rąk minister Katarzyny Hall stypendia Ministra Edukacji Narodowej. 

Uroczystość odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów.

 W tym roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej nadesłano 1.592 wniosków. Spośród nich wybranych zostało 320 stypendystów, w tym 4 z naszego województwa:

  • Filip Borowiec – uczeń I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
  • Aleksander Głuszek – absolwent I LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach
  • Aneta Gołębiowska – uczennica Technikum w Zespole szkól Rolniczych w Cudzynowicach
  • Jakub Osajda – absolwent I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ( nie był na uroczystości w Warszawie)