7 listopada 2010

Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011-2013 do następujących szkół United Word Colleges

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011-2013 do następujących szkół United Word Colleges:

 • UWC Adriatic (Włochy) 
 • Pearson UWC (Kanada) 
 • UWC-USA (USA) 
 • Mahindra UWC (Indie)
 • Li Po Chun UWC (Hong Kong)
 • UWC Costa Rica (Kostaryka)

oraz do wybranych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Austrii.

Liczba stypendiów może ulec zmianie. Stypendia pokrywają 50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkołach UWC oraz maturą „A-Levels” w szkołach brytyjskich.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • uczeń/uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego
 • średnia ocen minimum 4,5
 • wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia
 • doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15 stycznia 2011 r. Ze strony internetowej www.uwc.org.pl należy pobrać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać jako załącznik na adres e-mail: kwalifikacje@uwc.org.pl.