7 listopada 2010

Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011–2013 do następujących szkół United Word Colleges

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011–2013 do następujących szkół United Word Colleges:

 • UWC Adriatic (Włochy) 
 • Pearson UWC (Kanada) 
 • UWC-​USA (USA) 
 • Mahindra UWC (Indie)
 • Li Po Chun UWC (Hong Kong)
 • UWC Costa Rica (Kostaryka)

oraz do wybranych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Austrii.

Liczba stypendiów może ulec zmianie. Stypendia pokrywają 50%-100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB) w szkołach UWC oraz maturą „A‑Levels” w szkołach brytyjskich.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

 • uczeń/​uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego
 • średnia ocen minimum 4,5
 • wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia
 • doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15 stycznia 2011 r. Ze strony internetowej www​.uwc​.org​.pl należy pobrać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać jako załącznik na adres e‑mail: kwalifikacje@​uwc.​org.​pl.