13 marca 2023

Podsumowanie projektu „Schools Go Green” połączone z certyfikowanym warsztatem w zakresie edukacji ekologicznej

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma przyjemność zaprosić na spotkanie dotyczące projektu „Schools Go Green”, które będzie połączone z certyfikowanym warsztatem w zakresie edukacji ekologicznej.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w działalność edukacyjną (m.in. dydaktycy, opiekunowie, NGO, liderzy opinii), które chcą mówić o zmianach klimatu i angażować dzieci i młodzież w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Warsztat prowadzony będzie przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Po spotkaniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Spotkanie odbędzie się 20 marca i rozpocznie się o godzinie 10:00. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie IOŚ-PIB, ul. Słowicza 32 w Warszawie.

Szczegółowe informacje: https://ios.edu.pl/aktualnosci/podsumowanie-projektu-schools-go-green-polaczone-z-certyfikowanym-warsztatem-dla-dydaktykow-w-zakresie-edukacji-ekologicznej/