8 marca 2023

XXVI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w XXVI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych.

Termin i miejsce Konferencji: 25-26 września 2023 roku

Forma konferencji: online

Konferencja będzie okazją do:

  • wymiany doświadczeń i refleksji o kierunkowości dydaktyki wobec problemu globalnej degradacji środowiska przyrodniczego,
  • weryfikacji treści programowych, które wskazują efekty kształcenia z zakresu przeciwdziałaniu antropopresji,
  • ukazania doświadczeń działań prozdrowotnych i proekologicznych w ujęciu celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Uczestnicy: pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele akademiccy, dydaktycy przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych wszystkich poziomów kształcenia, doradcy i konsultanci metodyczni, edukatorzy, doktoranci, studenci.

Szczegółowe informacje: http://www.aps.edu.pl/instytuty/instytut-wspomagania-rozwoju-czlowieka-i-edukacji/aktualnosci/xxvi-krajowa-konferencja-dydaktykow-przedmiotow-przyrodniczych/