3 listopada 2010

Komunikat w sprawie zasad przesyłania testów na konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół biorących udział 
w konkursach przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informuję, że szkoły biorące udział w konkursach przedmiotowych otrzymają testy i klucze odpowiedzi wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 11.30 w dniu przeprowadzenia danego konkursu – na adres e-mail szkoły przekazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany test (w formie załącznika PDF).
  2. godz. 15.30 w dniu przeprowadzenia danego konkursu – na adres e-mail szkoły przekazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłany klucz odpowiedzi (w formie załącznika PDF).

Jednocześnie informuję, że następujące adresy e-mail szkół zgłoszonych w konkursach przedmiotowych posiadały przepełnione skrzynki lub odrzucały pocztę z Kuratorium Oświaty w Kielcach uniemożliwiając przekazanie treści e-maila:

  • gim_strawczyn@interklasa.pl
  • secemin@neostrada.pl
  • ksp@ksp.edu.pl

Dyrektorów szkół posiadających wyżej wymienione skrzynki pocztowe proszę o kontakt pod numerem telefonu 41 342-17-83.

UWAGA! Bardzo proszę sprawdzić zawartość folderu SPAM (dotyczy to zwłaszcza skrzynek na gazeta.pl oraz gmail.com) przed zgłoszeniem do Kuratorium Oświaty w Kielcach faktu braku otrzymania e-maila z testami.

Z poważaniem
Lucjan Pietrzczyk
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty