6 marca 2023

Zawody sportowe „Dzień Kobiet z badmintonem”

Cele: popularyzacja badmintona w województwie świętokrzyskim, integracja kobiet, propagowanie aktywnego wypoczynku, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej mieszkańcom województwa świętokrzyskiego.

Organizator:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność
 • Klub Sportowy „Tęcza-Społem” Kielce

Termin:

 • 08.03.2023 (środa) godz. 15.00 

Miejsce:

 • Szkoła Podstawowa w Morawicy ul. Szkolna 4

Program turnieju:

 • Zgłoszenia do 03.03.2023 r. mail: teczaspolem@o2.pl  lub telefonicznie 694-796-981
 • Otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier 08.03.2023 r. godz. 15.00

System rozgrywek:

 • grupowo-pucharowy,
 • gry pojedyncze i gry podwójne, zaczynamy grami podwójnymi,
 • obowiązują przepisy PZBad.

Sędzia główny zawodów: Bartosz Rękas

Nagrody: pierwsze trzy miejsca medale, dyplomy

Prawo startu:

 • zawodniczki – kobiety nieposiadające licencji PZBad
 • w sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia

Osoba odpowiedzialna za turniej Andrzej Kowalski  664-712-751