6 marca 2023

Wyniki etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej przedstawimy wyniki etapu okręgowego (wojewódzkiego) XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, przeprowadzonego w dniu 02 marca 2023 r. w województwie świętokrzyskim.

W zawodach okręgowych można było zdobyć ogółem 400 pkt., w tym z części pisemnej 280 pkt. oraz z części ustnej 120 pkt.

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby, które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Zgodnie z regulaminem olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników w Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, pok. 215. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do przewodniczącego komitetu okręgowego olimpiady (adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) lub drogą elektroniczną na adres: rafal.lipka@kuratorium.kielce.pl.

W przypadku chęci wglądu do pracy należy kontaktować się z przewodniczącym komitetu okręgowego Panem Rafałem Lipką pod nr tel. (41) 342 16 27.

Przypominamy, że I część zawodów finałowych (centralnych) została zaplanowana na 16 marca 2023 r. O sposobie przeprowadzenia zawodów poinformujemy w osobnym komunikacie.

Załączniki

Tabela z wynikami etapu okręgowego
Data: 2023-03-06, typ pliku: PDF, rozmiar: 442 KB