2 marca 2023

Sprawozdanie z III szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 28 lutego 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się trzecie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2022 r.

Inicjatorem szkoleń, które organizowane są w ramach wspomagania dyrektorów w realizacji ich działań, jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Staromłyński Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach, który powitał przybyłych gości i podkreślił wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu przez nich nadzoru pedagogicznego.

W naradzie wzięło udział 55 dyrektorów.

Podczas spotkania poruszano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w szkole/placówce. Powyższą tematykę omówiła Pani Irena Sobieraj starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ponadto przedstawiciele firm Promethean oraz Aktin zaprezentowali nowoczesne technologie w edukacji w tym pomysł wykorzystania wirtualnej i mieszanej rzeczywistości w nauczaniu wieloprzedmiotowym. Trójwymiarowe obiekty i bijące serce na wyciągnięcie ręki – to wszystko przenosi lekcje w zupełnie inny wymiar. Pokazali jak zmienić szkołę tak, aby była nowoczesna i inspirująca.

Na zakończenie spotkania Pani Renata Jędrzejewska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach  przekazała dyrektorom informacje  dotyczące współpracy szkoły/placówki z rodzicami uczniów, monitorowania przez dyrektora szkoły/placówki realizacji podstawy programowej przez nauczycieli, oceniania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów. Przypomniała komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczący nieuzasadnionego zamieniania wyników egzaminów zewnętrznych także próbnych na oceny bieżące.

Koordynatorami szkoleń są wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Renata Jędrzejewska, Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz Pani Irena Sobieraj.