28 lutego 2023

Komunikat dotyczący etapu wojewódzkiego II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że etap wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się zgodnie z Regulaminem w formie stacjonarnej w dniu 3 marca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie, ul. Zapłotnia 2.

Uczeń przystępujący do etapu wojewódzkiego Konkursu obowiązany jest stawić się 20 minut przed rozpoczęciem konkursu oraz okazać legitymację szkolną zespołowi nadzorującemu. Konkurs rozpoczyna się o godz. 10.00.

Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu albo zgłoszenie się w innym niż wyznaczonym przez organizatora miejscu pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie.