24 lutego 2023

V LO w Kielcach z grantem w konkursie Banku Ochrony Środowiska

V LO im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach wygrało ogólnopolski konkurs grantowy Banku Ochrony Środowiska – „Akademia Fundacji BOŚ”.

Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają zrealizować w okresie objętym finansowaniem przez Fundację w aktualnej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursowa doceniła działanie i zaangażowanie drużyny reprezentującej V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach – „Ściegienniacy Eko-maniacy”, w skład której wchodzą uczniowie klas drugich i trzecich o profilu medycznym. Grupa funkcjonuje od czterech lat i ma na swoim koncie szereg inicjatyw (m.in. debaty o ekologii dla mieszkańców Kielc, happeningi związane z ochroną środowiska) oraz sukcesów w ogólnopolskich programach i konkursach z tematyki ekologicznej (m.in. V miejsce w Polsce w programie „Postaw na Słońce”, czy dofinansowanie w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”).

Drużyna Ściegiennego jest inicjatorem autorskich warsztatów naukowych dla dzieci klas młodszych. W listopadzie 2022 roku przeprowadziła cykl ekologicznych spotkań w jednej z kieleckich podstawówek. Warsztaty dotyczyły ochrony środowiska i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Chcąc poszerzyć działalność w tym zakresie, V LO zgłosiło wniosek w konkursie o grant z BOŚ. Wygrana w wysokości 5000 złotych pozwoli na realizację warsztatów ekologicznych na szerszą skalę – w innych szkołach podstawowych z terenu Miasta Kielce oraz świetlic środowiskowych.

Ważnym elementem Konkursu będzie kontynuacja udzielanego wsparcia finansowego w kolejnych edycjach Konkursu, dla tych grup, które najlepiej zrealizują projekty dofinansowane z uzyskanych grantów. Bezpośrednim celem Konkursu jest finansowe wsparcie bieżącej działalności naukowej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i medialnej realizowanej przez młodzież szkolną i studentów w ramach zorganizowanych zespołów, np. kół zainteresowań, akademickich kół naukowych itp.

Szczegóły dotyczące konkursu: https://akademia.fundacjabos.pl/o-konkursie/ https://akademia.fundacjabos.pl/wyniki-konkursu/