13 marca 2023

Konkurs „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”

Głównym celem polityki prowadzonej w czasie II wojny światowej przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich było całkowite podporządkowanie Polaków interesom III Rzeszy. Stosując terror – egzekucje, osadzanie w więzieniach i obozach – zamierzano wyeliminować rzeczywistych i potencjalnych przywódców ruchu oporu oraz warstwę przywódczą narodu, pozostałą zaś jego część zmusić do posłuszeństwa. Pozbawiony elity naród miał się stać tanią, niewykształconą i bezwzględnie eksploatowaną siłą roboczą, pracującą zarówno w okupowanym kraju, jak i w Rzeszy. Kumulacja terroru, który eskalował od jesieni 1942 r., nastąpiła wiosną i latem 1943 r., kiedy Niemcy przeprowadzili masowe pacyfikacje na polskiej wsi. Symbolem tych zbrodni stała się zagłada Michniowa. Antypolska polityka niemiecka doprowadziła do śmierci setek tysięcy osób, a kolejnym tysiącom przyniosła trwałe obrażenia fizyczne i psychiczne, obserwowane jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny.

Celem wojewódzkiego konkursu historycznego „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” jest upowszechnienie wiedzy na temat polityki represji niemieckich wobec obywateli polskich, a także skali oraz form represji, jakich doświadczyli mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w latach 1939-1945, np. pacyfikacji, wysiedleń, wywózek na roboty do Niemiec, masowych egzekucji, aresztowań, osadzanie w więzieniach, obozach koncentracyjnych. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej poświęconej tematyce represji niemieckich, jakich doświadczyli mieszkańcy Kielecczyzny w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem pacyfikacji wsi kieleckich w roku 1943 (w tym m.in. Michniowa).

Konkurs jest realizowany w ramach uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji Michniowa w 80. rocznicę wydarzeń. Jego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, a współorganizatorami: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do: 8 marca 2023 r. Wydłużono termin zgłoszeń do 22 marca 2023. Nadsyłanie prac do 28 kwietnia 2023 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje: Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej delegatury IPN w Kielcach, tel. 696 826 381 w.101, e-mail edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2023-03-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 860 KB