23 lutego 2023

Dzień otwarty w Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

3 marca 2023 w Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu będzie Dniem Otwartym. Podczas spotkania zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z aktualną ofertą uczelni oraz uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami społeczności akademickiej.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Hałas tel. 261-658-185.

Szczegółowe informacje: https://www.wojsko-polskie.pl/awl/articles/aktualnosci-w/2-dzien-otwarty-awl/